Hoàn Trả

Chúng tôi không chấp nhận trả lại hoặc trao đổi trừ khi mặt hàng bạn mua bị lỗi. Nếu bạn nhận được một sản phẩm bị lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  support-usa@kiwabi.com với các chi tiết của sản phẩm và các khuyết tật. Bạn có thể gửi mặt hàng mà bạn cho là bị lỗi đến:

Trung tâm ALTE Fukuoka (KIWABI)

12-26-6 Naka Fukuoka Hakataku

Fukuoka NHẬT BẢN 812-0893

Khi nhận được sản phẩm trả lại, chúng tôi sẽ kiểm tra đầy đủ và thông báo cho bạn qua e-mail, trong một khoảng thời gian hợp lý, cho dù bạn có được hoàn lại tiền hay thay thế do lỗi đó. Nếu bạn được quyền thay thế hoặc hoàn lại tiền, chúng tôi sẽ thay thế sản phẩm hoặc hoàn lại giá mua, sử dụng phương thức thanh toán ban đầu.

Tiền hoàn lại không bao gồm bất kỳ phí vận chuyển và xử lý nào được thể hiện trên phiếu đóng gói hoặc hóa đơn. Phí vận chuyển cho tất cả các lần trả lại phải được bạn trả trước và bảo hiểm. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào đối với phần cứng trong quá trình vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được hàng trả lại của bạn. Chi phí vận chuyển và xử lý không được hoàn trả. Mọi số tiền được hoàn lại sẽ không bao gồm chi phí vận chuyển.